Biznes plan

Program zajęć w semestrze zimowym 2009/10

Biznes plan

Dr Tomasz Bernat, Katedra Mikroekonomii

Zajęcia wtorki (Góra), sala 107, godz. 12.15-13.45

 

Zajęcia 15 h, wykłady i ćwiczenia

Nr

Data

Tematyka

1

29.09.2009

Organizacja zajęć, pojęcia wstępne, planowanie, plan, biznes plan

2

13.10.2009

Przedsiębiorczość akademicka – warsztaty

3

27.10.2009

Budowa planów, planowanie działalności, elementy biznes planu

4

24.11.2009

Analiza ekonomiczna

5

08.12.2009

Plan marketingowy

6

05.01.2009

Plan finansowy

7

19.01.2009

Prezentacje

8

25.01.2009

Wpisy

 

Literatura: dostępne na rynku publikacje z zakresu pisania biznesplanów.

Zaliczenie: przygotowanie biznesplanu dla dowolnej działalności w formie pisemnej

 

Lista artykułów