Ekonomia menedżerska

Zakres materiału na wykłady i ćwiczenia:

Część 1. Decyzje podmiotów gospodarczych – analiza marginalna

1.       Podejmowanie decyzji gospodarczych

2.       Podejmowanie decyzji optymalnych na podstawie analizy marginalnej

3.       Model przedsiębiorstwa

4.       Analiza marginalna

5.       Utargi i koszty krańcowe

6.       Analiza wrażliwości

Część 2. Analiza rynków konkurencyjnych

1.       Zdefiniowanie rynku

2.       Popyt, podaż, determinanty

3.       Równowaga rynku i jej problematyka

4.       Elastyczność popytu

5.       Analiza popytu a optymalna polityka cenowa

Część 3. Decyzje producentów w otoczeniu rynku skoncentrowanego – teoria gier

1.       Modele rynkowe

2.       Problem koncentracji rynkowej

3.       Opis konkurencji w języku teorii gier

4.       Strategie konkurencji

5.       Modele konkurencji w teorii gier

 

Lista artykułów