Ekonomia dla socjologii

Zakres materiału:

Część : mikroekonomia

1.       Podstawy ekonomii, teoria zachowań ludzkich

2.       Rynek w teorii i praktyce

3.       Popyt, podaż, równowaga

4.       Elastyczność popytu – wpływ determinantów na zachowania nabywcze konsumentów

5.       Teoria konsumenta – teoria użyteczności

6.       Teoria przedsiębiorstwa – ekonomiczne podstawy funkcjonowania

Część: makroekonomia

7.       Miary efektywności gospodarki

8.       Inflacja

9.       Bezrobocie

10.   Cykle koniunkturalne

11.   Budżet państwa

12.   Kryteria stabilnej gospodarki

 

Lista artykułów